Eurodaylily

King Leonidas

Tetraploid, flower: 15 cm, height: 76 cm, evergreen

Parentage: (Hiodoshi × Tet. Sdlg W-29)