Eurodaylily

Kaleidoscope intrigue

Diploid, flower: 15 cm, height: 69 cm, evergreen

Parentage: (Super Fancy Face × Texas Kaleidoscope)